Wednesday, February 11, 2015

Proov vanast mobiilist

Postituse algne tekst on võetud ingliskeelse Wikipedia Linuxi-artiklist:
  Linux is a Unix-like and mostly POSIX-compliant operating system assembled under the model of free and open-source software ...  
Niisiis oli seesinane algselt postitatud Samsung SGH-C170 mobiiltelefoniga, mida kasutan paari enda tehtud wap-lehekülje (jah, WAP-lehekülje) testimiseks, sest see telefon on niivõrd piiratud funktsionaalsusega.
Blogisissekande mobiiliga postitatud sisu eraldasin postitust tavalise arvutiga laiendades teksti lõppu.

Samsung SGH-C170

Samsung SGH-C170 on väga algne 2007. aastast pärinev mobiiltelefon, mis toetab ainult GPRS mobiil-andmeside standardit, ning milles on väga algne WAP-lehitseja, mis toetab vaid WML 1.2.1 standardit, kerget XML-i, ning GIF ja JPEG pilte (max suurus vist kuni 30 Kb, kui mälu ei peta). GPRS peaks nagu tähendama 2.5G toetust...

Muud piirangud

2015. aasta probleem kuupäevaga
Esile tuleb tuua seda, et mis tahes 2015. või hilisema aasta kuupäeva ei otseselt võimalik lisada. Kiiruga toimis see lahendus: selleks, et vähemalt esiekraanil näidatud kuupäev peaks nädalapäeva paika, valisin 11 aastat varasema aasta, mis ei langeks kokku peale 2007. aastat olevate aastatega. Sarnase probleemiga mudeleid on veelgi.

Huvitavama lahenduse leidsin antud telefonimudelit arutava gsmarena foorumi postitusest:

• Keera kuupäev 31.12.2014 23:59 peale, siis muuda kellaaega iga kord 23:59 peale ja oota minut seni kuni kukub õige kuupäevaga uus kuupäev.
Ääremärkus: Aasta lõpupoole novembris-detsembris on muidugi aeganõudev kogu see tsirkus läbi teha...

Kuid kui telefoni kasutada vaid ajutiselt (testimiseks vms), siis on muidugi lihtsam sisestada 3-4 või 11 aastat varasem aasta, kus nädalapäevad sobivad olemasoleva kuupäevaga ilusti kokku.

WAP lehitseja piirangud
C170 mobiili WAP-lehitsejas on WML-lehekülje ühe deki (WML-formaadis lehekülje-osa) piirsuuruseks seatud 4000 baiti. Testimisel selgus serveris oleva üheainsa dekiga faili maksimumsuuruseks 4501 baiti, mispuhul on ühe niisuguse WML-lehekülje kerimine väga-väga aeglane. Niisugust (deki)suurust ületavaid lehekülgi konkreetne telefon ei tõmba, sest "lehekülg on liiga suur." Antud mobiili WAP-lehitsejal puudub ka funktsioon, mispuhul leheküljest esitatakse vaid vastuvõetavas mahus tekst ja ülejäänud jääb tõmbamata.

Antud mobiilimudeli WAP-lehitsejal ei ole https-turvaprotokolli toetust, mis tähendab, et andmeedastus ei ole krüpteeritud. Sellest johtuvalt ei ole lõviosa populaarseid e-posti- jms teenuseid üldse kättesaadavad.

Kirjade saatmine

Algne blogipostitus oli saadetud läbi Elioni (hot.ee) e-kohviku WML(XML?)-formaati toetava e-posti keskkonna.

Kirjutatavale tekstile on suuremgi kitsendus, mis lubab koos e-posti aadressi ja teemaväljaga kasutada kõige rohkem 159 märki. Kirja enda teksti suurus sõltub e-posti aadressi ja teemavälja jaoks algselt läinud tekstimahust, kuid üldjoontes tuleb arvestada kirja 128-märgise limiidiga.

Limiidini jõuab siis, kui kirja tekstiväli (sõltuvalt muude tekstiväljade täituvusest) rohkem märke lisada ei võimalda. Siis tuleb igaks juhuks kustutada umbes viimased viis märki või jätta umbes viis märki varu mõttes kirjutamata. Sest saadetud kujul tuli postituse ette kaks tühikut ja taha samapalju tühikuid. Endal oli selline tunne, et kui _kõik_ märgid olid teksti lõpuni alles jäetud, tekkis kirja saatmisel WAP-lehitsejas tõrge.

Nii et lühemaid e-sõnumeid saab saata küll.

Et Wikipedia tekstile kohandatud litsents on Creative Commons Attribution-ShareAlike tingimustega, tähendab see, et litsentsitingimused peaksid laienema vähemalt antud blogipostitusele ka. (Samas võib muidugi nentida, et teksti lühiduse tõttu on tegemist tsitaadiga, ning tsitaate võib mõistlikus ulatuses vabalt kasutada.)

Lahtiütlus: See blogipostitus ei ole mingil moel Samsungi toetus; blogipostitus kannab informatiivset funktsiooni.

No comments: