Thursday, March 5, 2015

Tips on making a good YouTube video

In order of importance:

• Use a tripod or something that can hold your phone in place while you're filming;
• When filming with a modern mobile phone, always hold it sideways to avoid 'tall' vids;
• Make sure the aspect ratio matches the YouTube video box, which is 16:9;
• If video aspect ratio is different, then YouTube allows letterboxing;
• Avoid uploading videos in less than 360p; else they will look pixelated in the video box;

Audio

• Do not upload videos with low volume, because most other videos are louder, and so are video ads;
• Avoid excessive audio treble, otherwise 's' sounds are too loud, which might hurt ears;
• To minimize echo, set up an almost wall-height bookshelf full of books or stuff along at least one nearby wall. Keep it clean and dust-free.

Intro and end clips

• Intro clips should be short, at best up to 15 seconds (else boring);
• If intro has music, its volume should fade in from 0 or 25% to normal;
• End clips should always have lower volume than your video;

Text in video

• Do not use cursive fonts, they are hard to read;
• See if you can do without very thin fonts, as these can be hard to read on small displays or from a distance;
• Do not use too large text size, as that's hard to read, too. It's good only for a separate video thumbnail image;
• Try to avoid colouring each letter, because that is also hard to read;
• Consider text contours or text shadow or some translucent text background color if video content changes from light to dark at text position;

You

• You may look gorgeous, but if you have an important message, then keep your shirt on like Russ Marine (now Civilian) does, so that your listeners won't get distracted.

Other people

• Avoid publishing videos with your own or anyone else's children in them. They are not your dog or cat, and they need privacy, too, even if they don't yet understand what it means — Small children are unable to give consent, as they don't yet have the concept of public/private and what consent is.
• A child of school age can be taught these things, so they will eventually learn to understand, so they can make their own choices.
• There are times and places when publishing videos with children in them are necessary:
If you happen to document any kind of abuse with anyone anywhere, then be ready for the following: You need to have a device of insignificant cost, good recoding features, fast connection, and instant upload to a throwaway account for backup, because authorities are very keen on gatherng evidence.

Speech manners

• When talking,
avoid using words like "don't", "doesn't", "didn't", etc., because these can be misheard wrongly. Try instead "do not", "does not", "did not", and so on with 'could', 'should' and the like. Unless you want to be ambiguous on purpose.
• Do not confuse 'may', 'can', and 'might': Avoid "bad people may or can do something", as if you might be giving them permission, and use 'might' instead; whereas "really good people _can_ do something good."

Wednesday, February 11, 2015

Proov vanast mobiilist

Niisiis oli seesinane algselt postitatud Samsung SGH-C170 mobiiltelefoniga, mida kasutan paari enda tehtud wap-lehekülje (jah, WAP-lehekülje) testimiseks, sest see telefon on niivõrd piiratud funktsionaalsusega.
Blogisissekande mobiiliga postitatud sisu eraldasin postitust tavalise arvutiga laiendades teksti lõppu.

Samsung SGH-C170

Samsung SGH-C170 on väga algne 2007. aastast pärinev mobiiltelefon, mis toetab ainult GPRS mobiil-andmeside standardit, ning milles on väga algne WAP-lehitseja, mis toetab vaid WML 1.2.1 standardit, kerget XML-i, ning GIF ja JPEG pilte (max suurus vist kuni 30 Kb, kui mälu ei peta). GPRS peaks nagu tähendama 2.5G toetust...

Muud piirangud

2015. aasta probleem kuupäevaga
Esile tuleb tuua seda, et mis tahes 2015. või hilisema aasta kuupäeva ei otseselt võimalik lisada. Kiiruga toimis see lahendus: selleks, et vähemalt esiekraanil näidatud kuupäev peaks nädalapäeva paika, valisin 11 aastat varasema aasta, mis ei langeks kokku peale 2007. aastat olevate aastatega. Sarnase probleemiga mudeleid on veelgi.

Huvitavama lahenduse leidsin antud telefonimudelit arutava gsmarena foorumi postitusest:

• Keera kuupäev 31.12.2014 23:59 peale, siis muuda kellaaega iga kord 23:59 peale ja oota minut seni kuni kukub õige kuupäevaga uus kuupäev.
Ääremärkus: Aasta lõpupoole novembris-detsembris on muidugi aeganõudev kogu see tsirkus läbi teha...

Kuid kui telefoni kasutada vaid ajutiselt (testimiseks vms), siis on muidugi lihtsam sisestada 3-4 või 11 aastat varasem aasta, kus nädalapäevad sobivad olemasoleva kuupäevaga ilusti kokku.

WAP lehitseja piirangud
C170 mobiili WAP-lehitsejas on WML-lehekülje ühe deki (WML-formaadis lehekülje-osa) piirsuuruseks seatud 4000 baiti. Testimisel selgus serveris oleva üheainsa dekiga faili maksimumsuuruseks 4501 baiti, mispuhul on ühe niisuguse WML-lehekülje kerimine väga-väga aeglane. Niisugust (deki)suurust ületavaid lehekülgi konkreetne telefon ei tõmba, sest "lehekülg on liiga suur." Antud mobiili WAP-lehitsejal puudub ka funktsioon, mispuhul leheküljest esitatakse vaid vastuvõetavas mahus tekst ja ülejäänud jääb tõmbamata.

Antud mobiilimudeli WAP-lehitsejal ei ole https-turvaprotokolli toetust, mis tähendab, et andmeedastus ei ole krüpteeritud. Sellest johtuvalt ei ole lõviosa populaarseid e-posti- jms teenuseid üldse kättesaadavad.

Kirjade saatmine

Algne blogipostitus oli saadetud läbi Elioni (hot.ee) e-kohviku WML(XML?)-formaati toetava e-posti keskkonna.

Kirjutatavale tekstile on suuremgi kitsendus, mis lubab koos e-posti aadressi ja teemaväljaga kasutada kõige rohkem 159 märki. Kirja enda teksti suurus sõltub e-posti aadressi ja teemavälja jaoks algselt läinud tekstimahust, kuid üldjoontes tuleb arvestada kirja 128-märgise limiidiga.

Limiidini jõuab siis, kui kirja tekstiväli (sõltuvalt muude tekstiväljade täituvusest) rohkem märke lisada ei võimalda. Siis tuleb igaks juhuks kustutada umbes viimased viis märki või jätta umbes viis märki varu mõttes kirjutamata. Sest saadetud kujul tuli postituse ette kaks tühikut ja taha samapalju tühikuid. Endal oli selline tunne, et kui _kõik_ märgid olid teksti lõpuni alles jäetud, tekkis kirja saatmisel WAP-lehitsejas tõrge.

Nii et lühemaid e-sõnumeid saab saata küll.

Postituse algne tekst on võetud ingliskeelse Wikipedia Linuxi-artiklist:
  Linux is a Unix-like and mostly POSIX-compliant operating system assembled under the model of free and open-source software ...  
Et Wikipedia tekstile kohandatud litsents on Creative Commons Attribution-ShareAlike tingimustega, tähendab see, et litsentsitingimused peaksid laienema vähemalt antud blogipostitusele ka. (Samas võib muidugi nentida, et teksti lühiduse tõttu on tegemist tsitaadiga, ning tsitaate võib mõistlikus ulatuses vabalt kasutada.)

Lahtiütlus: See blogipostitus ei ole mingil moel Samsungi toetus; blogipostitus kannab informatiivset funktsiooni.

Friday, November 21, 2014

HDTV. UHD. Eesti.

Tarbija24: Eestlased ostavad aina nutikamaid telereid. Jätsin kommentaari siia ka, et see hiljem ära ei kaoks.

Eestis on võimalik üle kaabli (Starman) või ka IPTV (Elion) vaadata HD kanaleid küll. Esialgu on nö uuematest tehnoloogiatest laiemalt saadaval vaid FullHD.

See-eest UHD on alles verivärske ja seda sai näha näiteks FIFA jalgpalli maailmakarika ülekannet vaadates — nendel, kel vastav aparatuur olemas.

UHD standardeid on kaks: 4K ja 8K. Jaapan läks kohe 8K peale üle, teised maad ja riigid on nagu kahevahel, et kas valida 4K või 8K.

YouTube muuseas toetab 4K-d, kui video on selles resolutsioonis üles võetud. Vaja on vaid, et toru oleks lai.

Eestis on minuteada DVB-T digistandard koos MPEG4 AVC pakkimisega, mis peaks võimaldama HDTV-d, aga ma ei tea täpselt, kas see on Eestis digiantenniga vastuvõetaval HD-kanalil ainult 720p, või pigem 1080i või 1080p.

HDTV on DVB-T standardi ja MPEG-4 AVC kodeeringuga võimalik, kuid DVB-T läbilaskevõime võimaldab korraga vist ainult ühte-kahte HD kanalit. Ühe multipleksi kohta mitme kanali jaoks on tarvis DVB-T2 saatjaid, aga meil on vaid DVB-T, mille läbilaskevõime on väiksem. Tõsi küll, MPEG-4 AVC kodeerimine on tõhusam kui MPEG2, mis võimaldab veidi rohkem.

Sest soomlastel on alumises otsas DVB-T koos MPEG2 kodeeringuga, mis on vanem kui meie variant, aga nad juurutavad juba DVB-T2 saatjaid ja paljudel sealsetel telekatarbijatel on see mure, et tuleb välja vahetada digivastuvõtjad või üldse uus teler osta. Mõlematpidi on kulu.

Eestis oli üleminek digitelevisioonile ses mõttes ratsionaalne, et analoogiga võrreldes muutus ülekandmine kõigile odavamaks ja nii sai ka kulusid kokku hoida. Nii riik kui ka eeldatavasti erakanalid.

Eestis on alles neli aastat möödas digitelevisioonile üleminekust, mille hulka kuulub DVB-T saatjate paigaldamine (infrastruktuur) ning tarbijate poolt digibokside ja/või uute telekate ostmine.

Ma ei kujuta üldse ette, et kas ja kuidas ja millal oleks peale selliseid kulutusi otstarbekas DVB-T2-le ja seeläbi UHD-le üle minna. Et kui, siis loodetavasti toimub see siis juba järk-järgult, nagu kunagi ammu oli näiteks mustvalgelt värvitelekale üleminek.

Friday, November 7, 2014

Brand recognition and advancements in technology

Everyone knows this picture, as it has become a meme of sorts.

Two major points:
* that "The iPhone introduced the smartphone to the world, and the iPad the tablet computer."

Well...

* And the opposite argument claiming that 'the HUD [headgear] technology predates Star Trek: Deeep Space Nine by decades in theory and by many years as science fact.'

So...

Even if Google Glass-like devices might have been in use well before Google came out with its own product, then in all actuality they might have been deployed in only sequestered (military, intelligence) and/or niche environments (specific businesses).

If you go to a library an read a 1980's book or major magazine about future computing devices and gadgets, then the headgear is there already. At least I remember on such book when I was younger.

Very often the point is, that some technologies are not acknowledged as being widely in existence until a reasonably affordable, well-branded, and easy-to-use product is successfully introduced into consumer space and gains major mindshare from the press and then the public at large.

The smartphone was there long before the iPhone (IBM, Nokia), ditto the tablet computer (Microsoft's thingy from 2000 was a rather half-hearted attempt, btw), and videoconferencing. There were video capabilities in instant messaging programs long before Skype.

Only that major brands recognized by most people are major only because of very effective promotion in one otherwise backwards (if you will) or underdeveloped, but rather powerful market compared to the rest of the world. That's iPhone in the U.S.

There are other reasons:
* One is that mainstream technology journalism has been dominated by U.S. outlets;
* The other is that they are usually rather partial to Apple. Almost all of them;
* And that the tech press of the U.S. — and by extension its public — were, IMO, in a very desperate need for a fancy product that was ostensibly innovated in United States, marketed by a major brand native to the U.S., and of which every person would want to have a piece of.
* Never mind that actual product was made in China, where industrialisation and labour conditions are historically comparable to those of 19th century Britain. (Yes, there have been some improvements.)

Tuesday, October 7, 2014

Installing the GIMP FFT plugin (in Windows)

The short of it: to install the Fourier FFT transform plugin into GIMP, download the latest version from here (registry.gimp.org). (I chose the Windows distribution, 32 bits).

From this gimpchat.com forum post I learned that both fourier.exe and libfftw3-3.dll must be placed into the GIMP plugins folder (specifically
C:\Program Files\GIMP-2.0\lib\gimp\2.0\plug-ins).

Unfortunately, when starting GIMP again, I got the error that the file libgcc_s_sjlj-1.dll was not found, so this meant that the filter wouldn't work.

To get the libgcc_s_sjlj-1.dll file, this instruction on another GIMP plugin suggested how to get that file: download the x32-4.8.0-release-win32-sjlj-rev2.7z package from Sourceforge (36.1 Mb); then you need to open the compressed file with 7-Zip (if you don't have it, download and install it separately beforehand), move to directory x32-4.8.0-release-win32-sjlj-rev2.7z\mingw32\bin\, and there's the file.

Extract only libgcc_s_sjlj-1.dll to C:\Program Files\GIMP-2.0\lib\gimp\2.0\plug-ins .

I became interested in the FFT plugin from a Wikimedia Commons Help section offering instructions about image manipulation, introducing the plugin here and in the next section.

Tuesday, August 12, 2014

Android telefoniga mobiil-Interneti jagamine läbi Wi-Fi

Seadmete opsüsteemid:
• Samsungi telefonis Android 2.3.6 (eestikeelse kasutajaliidesega);
• arvutil Windows XP SP3, mis on ingliskeelse kasutajaliidese ja Windowsi enda Wi-Fi tööriistadega ühendumiseks.
Mida teha, kui arvutil on ThinkVantage Access Connections

Artikkel eeldab juba nii Androidi-nutitelefoni kui ka Windowsi kasutamise oskust teataval tasemel.

Niisiis selgus kõige alguses, et nutitelefonis peab Wi-Fi ise samal ajal välja lülitatud olema.

Kõigepealt tuleb kindlaks teha, et mobiil-Interneti võrguseaded on enam-vähem korras:
  Seaded  
 • Juhtmevaba võrk ja võrk >
  • Mobiilsidevõrgud >
    Pääsupunktide nimed >
   • Elisa:
    (•) internet.elisa.ee
    wap.elisa.ee või mms.elisa.ee vms asemel.
     
   • EMT:
    (•) internet.emt.ee
    wap.emt.ee või wap2.emt.ee või mms.emt.ee asemel.

    Android nutitelefon võimaldab kasutada nii tavalisi Interneti-lehekülgi kui ka lehitseda wap-lehtedel. Nendel juhtudel, kus mobiiliteenuse paketis on mobiil-Internetile mahupiirangud, mille ületamisel tuleb oluliselt rohkem maksta, on wap-lehtedel lehitsemine odavam. Soodsa paketita kõnekaardi omanikele Android-nutitelefonis mobiil-andmeside ei soovita, kuna paljud teenused ja programmid soovivad automaatselt ühenduda ja kohe andmeid vahetada. Niisugused kõnekaardid sobivad rohkem WAP-lehitsejatega funktsioonitelefonidesse (sh Nokia mitte-Windows nutitelefonid), millega on oluliselt kergem oma Internetiliiklust reguleerida.

Edasi tuleb seadistada Wi-Fi hotspoti (Android 2.3.6-s värdsõna "kuumkoht") juurdepääsupunkt (AP ehk access point) —
  Seaded  
 • Juhtmevaba võrk ja võrk >
  • Modem ja kaasaskantav kuumkoht >
   • Konfig. kaasask. Wifi kuumkohta >

    Võrgu SSID (nimi, mille järgi leiad võrgu üles)
    [Kirjuta oma võrgu nimi. Lubatud on numbrid 0-9 ja tähed A-Z, a-z, sidekriips - ja allkriips _]

    Turvalisus
    Vali [WPA2-PSK]

    Parool
    [Kirjuta tühikuteta vähemalt 8 tähemärki, lubatud on numbrid 0-9 ja tähed a-z (küll mitte suurtähed)]

    [\/] Näita parooli
    — on valik näidata võrguparooli, mille võib Windowsi Notepadis üles kirjutada ja kohe mällu kopeerida (Ctrl+C).

    Vajuta [Salv.] nupule
     

Siiski otsustasin, et enne hotspoti aktiveerimist oleks kasulik mobiilivõrk (pakettandmeside) enne sisse lülitada (võib ka tagurpidi) —

  Seaded  
 • Juhtmevaba võrk ja võrk >
  • Mobiilsidevõrgud >
   • Kasuta pakettandmeside [\/]
    — Kui seda parasjagu vaja pole, ei pea see sees olema.
Nüüd aktiveeri hotspot:
  Seaded  
 • Juhtmevaba võrk ja võrk >
  • Modem ja kaasaskantav kuumkoht >
   • Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht [\/]

    Windowsis otsi Wi-fi võrk ja leia oma võrgu SSID. Vali see ja ühendu.

    Võrguga Ühendumiseks küsib Windows võrguparooli, tihtipeale kahe sisestusväljaga samas dialoogiaknas.
    Sisesta seesama võrguparool, mille oma Wi-Fi võrgu tarvis. Kui tuleb teine väli, siis sinna sama parool uuesti.
    Üleskirjutatud parooli saab kopeerida ja asetada (kleepida) võrguparooli väljale (Ctrl+V).

Ühendumine siis, kui Wi-Fi tööriistaks on ThinkVantage Access Connections

Tingimusteks Windows XP SP3 ja ThinkVantage Access Connections 6.01 (2013, ingliskeelne).

ThinkVantage Access Connections on suurepärane võrguühenduste haldamise programm, mille algselt arendas välja IBM, ning mille arendamist jätkab Lenovo. Access Connectionsi eelis on põhjalik seadistatavus, võimalus luua ja hallata asukohaprofiile ning neid eksportida ja importida ühest arvutist teise. Lisaks kergendab see võrguühenduste haldamist, eriti kui kasutusel on erinevad Windowsi opsüsteemid (XP, Vista, 7, 8, 8.1).

Niisiis järgnev eeldab, et arvuti peamiseks võrguühenduste haldajaks on Windowsi enda asemel ThinkVantage Access Connections (tavaliselt ingliskeelne), mis tuleb kaasa peamiselt ThinkPad sülearvutitega, aga võib-olla ka teiste Lenovo sülearvutitega. Teine eeldus on see, et näiteks kui on Inteli Wi-Fi adapter, siis Inteli Wi-Fi tarkvara ei ole aktiivne ja on maha installitud, kuid adapteri draiverid alles.

Kui hotspotiga nutitelefonil on kõik muud tingimused edukalt täidetud, siis üldine probleem on see, et ThinkVantage Access Connections programmiga ei ole võimalik peale võrguparooli sisestamist Interneti-ühendust saada.

Access Connections on küll palju funktsionaalsem, kuid teatud olukordades mitte nii paindlik kui Windowsi enda võrguhaldustööriistad.

Et kui juba läbi Access Connectionsi oli alguses püütud ühendust võtta, siis Access Connections on juba salvestanud asukohaprofiili, mis kannab mobiiltelefoni AP (access point-i) nimetust. Antud Access Connectionsi versiooniga (6.01) miskipärast ei õnnestunud toimetada äsjaloodud asukohaprofiili, millega ei saanud ühendust (selle ühenduse valiku puhul oli Edit-nupp tuhm). Seega äsjaloodud edutu asukohaprofiil tuli kustutada; Access Connectionsis on sellisel juhul efektiivsem käsitsi uue asukohaprofiili tegemine.

Lahendus seisneb selles, et Wi-Fi seadetes peab konkreetse ühenduse krüpteerimine olema AES ja mitte TKIP.

Kui avada Access Connections põhiaken (tegumiriba märkuste alal must arvuti, mille all juhtmed), siis minna Location Profiles (asukohaprofiilid) vahekaardile, millel ilmub asukohaprofiilide nimekiri.

Eeldusel, et vana ja mittetoimetatav asukohaprofiil on juba kustutatud ning käsitsi uuesti loodud, tuleb seadetes suhteliselt hoolikalt näpuga järge ajada.

Kui Location Profiles vahekaardi nimistus on leitud telefoni AP, valida asukohaprofiil ja klikkida Edit nupule. See kehtib siis asukohaprofiili kohta, mis on saanud eduka ühenduse ja mida saab toimetada.

Aknas Edit Profile: (asukohaprofiili nimi) valida "Wireless Settings" vahekaart.

Et kõik oleks kindel, siis ühenduse tüüp (Connection type) peab olema infrastruktuur (Infrastructure), "Wireless mode" on tavaliselt "Auto". Teisi seadeid (v.a. allolevad) tavaliselt muuta pole vaja.

Kui AP juhtmevabaks turvastandardiks on telefonis valitud WPA2-PSK (Android 2.3.6-s ainuke turvaline valik), siis Access Connections telefoni-wifi asukohaprofiili Wireless Settings vahekaardil on allatulev menüü "Wireless Security Type", kus valida
"Use Wi-Fi Protected Access - Pre Shared Key (WPA-PSK)". Lisaks klikkida Properties nupule, mille järel tuleb ette "Wi-Fi Settings" aken. Seal on järgmised võimalused:
Access point authentication, kus valitud peab olema WPA2-PSK
Data encryption: — Valitud peab saama AES ja mitte TKIP.
Pre-shared key on "Use 8-63 alphanumeric characters (0-9, a-z)"
• Edasi vajadusel sisestada uuesti võrguparool ja vajutada OK.

"Edit Profile" akna "Additional Settings" (täiendavad seaded) vahekaardil on tavaliselt linnuke
\/ Network security juures. Kui vajutada [Settings...] nupule, siis vastutustundlikul kasutajal on tavaliselt välja lülitatud failide ja printerite jagamine, Interneti-ühenduse jagamine, ning sisse on lülitatud Windowsi tulemüür.

Monday, July 28, 2014

Performance optimization of mobile sites

This is in reaction to a post on Google Plus complaining about why the BBC mobile site wouldn't serve large images to a phone that is capable of downloading and displaying them. (This is current practice on many mobile sites, as it were.)

So, the BBC website is also serving developing countries, where the best mobile infrastructure consists of what in advanced economies is essentially legacy technology. For example, only this year did Pakistan begin adopting 3G.

Many sites are not necessarily willing to incur additional bandwidth costs, unless they were ready, willing, and capable of serving very large amounts of content (such as YouTube).

Another typical issue is with designers of lesser websites, who fail to optimize their content.

Mobile data connections incur charges for data, which can be substantial for people with limited budgets. Thus a major factor to consider when designing a mobile site with worldwide viewership is responsible data usage, which then requires designs that are made for the lowest common denominator.

Because when people must pay money to read a website, they will avoid those that are expensive to visit.

AFAIK, there seems to be no easy way for a site to automatically detect if a user is visiting through 2.75G (GRPS/EDGE), 3G or 4G. The best indicator is the user agent string, but that doesn't always tell if the phone is actually on the net via 3G/4G; only that the device is capable of such.

If phones were able to report through the user agent string that they're browsing via 3G/4G, or even better — if a device were able to report its download speed on a certain network/infrastructure, websites would be able to fine-tune the content served to their various visitors. Unfortunately, this would be ripe for abuse, if content providers began actively excluding devices with speeds and connections under a certain threshold.

Another point to consider is that when mobile phone users are tied to a limited data plan, they are not willing to download more than absolutely necessary. This being text, and more would be large images.

A solution could be for mobile users to select which connections they would want which version of site. If people have a limited plan, they'd want small content; if using a dedicated connection over Wi-Fi, they'd be content with bigger images.

There are some solutions (or workarounds), such as one based on cooperation between site and user by implementing cookies to select the lite or heavy site, if such functionality is offered. There are also apps for mobile devices.

Another possibility is for users themselves to specify which version of a site they want to visit at a time, especially if a mobile version is on offer.